VELKOMMEN

Hamar interkommunale krisesenter ble etablert i 1981 og er et gratis døgnåpnet akuttsenter som gir krisesentertilbud til innbyggerne i Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Elverum, Engerdal, Våler, Trysil og Åmot kommune.
Krisesenteret er en del av en vertskommunemodell fra 01.01.2014.

Vårt formål:

 

  Krisesenteret skal tilby hjelp primært til kvinner, menn og barn som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner.
  Krisesenteret skal forebygge, synliggjøre og bekjempe vold i nære relasjoner.


Krisesenteret er et  lavterskeltilbud og kan tilby:

 

  et beskyttet botilbud og oppfølging til kvinner, menn og barn
  samtaletilbud til kvinner, menn og barn
  et tilrettelagt senter for funksjonshemmede og eldre


 

Hvem er vi?

                                                                                                                                                        

Krisesenteret er tilrettelagt for kvinner, barn, ungdom, eldre og funksjonshemmede.
Vi er 15 fast ansatte og vikarer med ulik faglig kompetanse og erfaring.
Les mer

Hva kan vi tilby?

 

Krisesenteret arbeider etter prinsippet hjelp til selvhjelp med fokus på respekt, selvbestemmelse, likeverd og personvern.
Les mer

Er vold en del av livet ditt?

Vold i nære relasjoner er et sammensatt og vanskelig problem som oppleves krenkende mot liv og helse for de som utsettes.
Les mer

Kontakt oss
  62 56 18 30
     
  Tilrettelagt senter
Aktuelt