Velkommen til Hamar interkommunale krisesenter

Krisesenteret har vært en stiftelse fra 1998 til og med 2013.

Fra 01.01.2014 er Hamar interkommunale krisesenter en del av en vertskommunemodell med Hamar som vert. Krisesenteret er organisert under Barn- og Familieavdelingen.

 

OM OSS
Krisesenteret har 15 ansatte: leder, miljøterapeuter og miljøarbeidere i tillegg til faste vikarer. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt med ulik fagbakgrunn, og flere har lang realkompetanse i å møte mennesker som lever i vold i nære relasjoner.
Vi har et sterkt barnefokus på arbeidet vårt og bestreber et målrettet miljøarbeid slik at det blir best mulig å bo i fellesskap med andre. Vi vektlegger et forebyggende helsearbeid ut i fra et folkehelseperspektiv.
 

Ansatte har taushetsplikt.

En fast kontaktperson bistår og følger opp under oppholdet, ved re-etablering og etter utflytting.
Flere ansatte har barnefaglig bakgrunn og har ansvar for barn og unge under oppholdet.
De som arbeider med brukeroppfølging og gir samtaletilbud har grunnutdanning i krise- og stressbearbeidelse etter RITS® - metoden.

Praksissted for høgskolestudenter
Årlig har mannlige og kvinnelige politihøgskolestudenter,  barnevernspedagogsstudenter og sosionomstudenter praksis på senteret.

Døgnåpent tilbud
Krisesenteret er døgnåpent. Vi arbeider etter prisippet brukermedvirkning, er med i samarbeidsmøter på senteret og følger ved behov til ulike hjelpeinstanser i hjemkommunene.

Samtaletilbud: Kvinner og menn kan kontakte oss for samtale: tlf. 62 52 75 10.

Vi er et lavterskeltilbud og du trenger ikke henvising fra lege eller andre for å få hjelp.
 

 

Kontakt oss
  62 56 18 30
     
  Tilrettelagt senter