TILBUD TIL MENN

 

 

Vold mot menn
Ikke bare kvinner utsettes for vold i nære relasjoner. Menn opplever også dette. Tilbud til menn er det samme som for kvinner.
Menn utsatt for vold er en sammensatt gruppe. Det gjelder ikke bare menn utsatt for vold fra sin kvinnelige partner. Det handler også om menn utsatt for tvangsgifte, seksuelle overgrep, menneskehandel og sosiale innskrenkelser, vold fra partner med samme kjønn, eldre menn og menn med nedsatt funksjonsevne. Menn utsatt for vold fra andre i nær relasjon kan ellers være mulige brukergrupper. 
Menn og kvinner bor fysisk atskilt fra hverandre , men i samme hovedbygning.

For å bygge videre på kompetansen og sikre et godt tilbud har vi bla. etablert et samarbeid med Reform.

 

 

Nasjonalt kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress - Vold mot menn i nære relasjoner (2010)

Aftenposten - "Argument for å ikke gjøre noe" (30.10.09)

Reform - Menn utsatt for vold i nære relasjoner (rev. jan.2009)

Dagsavisen - Må menn skifte kjønn? (08.10.09)

Aftenposten - Også menn utsatt for partnervold (07.02.09) 

 
Kontakt oss
  62 56 18 30
     
  Tilrettelagt senter