HVA KAN VI TILBY?

 

 

Norsk Krisesenterforbunds brosjyre oversatt på 25 ulike språk. Klikk her for å lese brosjyren.

 

 Våre tilbud

 

Samtaler/tilbud på dagtid
Vi tilbyr både kvinner og menn som opplever vold i nære relasjoner samtaler og oppfølging på dagtid. Vi kan raskt gi  deg avtale om samtaletilbud.
Krisesenteret tilbyr også samtaler og oppfølging til voldtektsutsatte kvinner og menn gjennom voldtektsmottaket.

For menn finnes det ellers et eget ressurssenter, Reform. Mer info om dette finner du på www.reform.no

Botilbud
Vi kan tilby kvinner, menn og barn et midlertidig beskyttet botilbud. Tilbudet er gratis. Mennene bor fysisk avskilt fra kvinnene.
Under booppholdet vil både kvinner, menn og barn få tilbud om samtaler og egen kontaktperson som bistår med kontakt og følge til hjelpeapparatet, advokat, NAV, politi, lege, familiekontor, o.s.v. Vi skaffer tolk når dette er nødvendig.
Vi tilbyr jevnlig temagrupper for voksne og barn, og en barnefaglig ansatt har ansvar for oppfølging, aktiviteter og samtaler med barn og unge under oppholdet.
Senteret er tilrettelagt slik at kvinner, menn, barn og eldre med funksjonshemming kan bo og gis samtaletilbud.
 

Oppfølging etter boopphold
Senteret bistår i forbindelse med re-etablering.
Alle som flytter ut får tilbud om oppfølgingssamtaler og eventuelt hjemmebesøk. Det gis også tilbud om å fortsette å være med på nettverkstilbudet vårt. Barna gis også dette tilbudet

Samtalegrupper 

Når vi ser at flere kan ha nytte av et gruppetilbud, forsøker vi å sette sammen samtalegruppe.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker dette tilbudet. 
 
Juridisk advokatbistand
Krisesenteret har siden 2008 fått midler hvert år fra Justisdepartementet og kan tilby gratis juridisk rådgiving og bistand til kvinner og menn som lever i vold i nære relasjoner. Vi kontakter advokat som kan komme til senteret eller vi kan følge deg til advokat. 

Ta gjerne kontakt for samtale til vurdering av juridisk bistand:
62 56 18 30.

Aktivitetstilbud
Det drives ulike aktiviteter på senteret som nettverkskvelder, turer ut i naturen, sosiale tiltak for voksne, aktiviteter for barn og temagrupper.
 
 

 

 

Kontakt oss
  62 56 18 30
     
  Tilrettelagt senter