VOLD MOT ELDRE

Krisesenteret er godt tilrettelagt slik at eldre og funksjonshemmede kan tilbys samtaler og boopphold.  
Generelt er vold i nære relasjoner fortsatt et skult problem. Å bli utsatt for vold fra nærpersoner enten det er partner, barn eller barnebarn, er ofte skambelagt og vanskelig å snakke om til utenforstående. 

Mange eldre med nedsatt funksjonsevne er i tillegg avhenging av familie, nær personer og hjelpere i hverdagen. Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og i institusjon. 

Nasjonal landsdekkende kontakttelefon
Det finnes en nasjonal kontakttelefon for eldre som er utsatt for overgrep.
Personer over 62 år og eldre som er utsatt for overgrep og andre som har mistanke om at eldre personer er utsatt, kan ringe for råd støtte og veiledning.

I denne forbindelsen har helsestasjonen for eldre i Hamar kommune og krisesenteret samarbeidet. Leder for krisesenteret har tatt på seg å være kontaktperson. 

800 30 196 eller krisesenteret som er døgnåpent 62 52 75 10 

 

Se film om overgrep mot eldre:  vernforeldre.no

Vern for eldre - les mer

 

Kontakt oss
  62 56 18 30
     
  Tilrettelagt senter